Brochure & Partnership Package

Posted on Feb 20, 2012

Just a quick link to our brochure and partnership package (these can also be found in the About and Patrons pages, respectively):

Quo Vadis Calgary Brouchure

Partnership Package QV Calgary 2012

2 Comments

 1. Artur Banaszkiewicz
  February 22, 2012

  Cze??,

  Jako uczestnik QV III pozwalam sobie napisa? do Was (wybaczcie zwrot po imieniu, ale czuje wyj?tkow? wi?? z osobami zwi?zanymi z QV) z uwagami na temat strony, jak prosili?cie.

  Po pierwsze, serdeczne dzi?ki za podj?cie si? tego wyzwania, to bardzo wa?ne, ?eby kontynuowa? ten wa?ny projekt.
  Po drugie, chcia?bym zauwa?y? – nakanwie zesz?orocznej konferencji, ale i wydarze?, które sam organizowa?em w przesz?o?ci – ?e bardzo wa?ne jest okre?lenie sposobu ewaluacji wydarzenia -> co b?dzie oznacza?o sukces. Cel musi by? SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound – you most probably know that). Ciesz? si? wi?c, ?e za?o?yli?cie, ?e powstan? dokumenty z wnioskami, jak mo?na pobudza? intergacj? i rozwój kultury polskiej w lokalnych spo?eczno?ciach. Uwa?am, ?e takich konkretnych efektów konferencji powinno by? jak najwi?cej, bo jak do?wiadczenie pokazuje, energia uczestników starcza na par? miesi?cy po wydarzeniu, a potem koniec.

  To moje przemy?lenia na gor?co, mam nadziej?, ?e z korzy?ci? dla projektu. Ch?tnie pos?u?? moj? skromn? rad?, je?eli b?dziecie jeszcze czego? potrzebowali.

  ??cz? serdeczne pozdrowienia,
  Artur Banaszkiewicz

 2. QuoVadisAdmin
  March 1, 2012

  Artur,

  Dziekujemy za uwage i pomysl. Juz omawialismy jak ewaluowac konferencjie i napewno na nastepnych spotkaniach bedziemy to bardziej omawiali. Jezeli radzisz jakies ksiazki/dokumenty ktore uwazasz za efektywne to bardzo cie prosze daj nam znac. Dziekujemy z gory.

  QV4 Team

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.