Calgary 2012 Quo Vadis International Youth Leadership Conference

 

What is Quo Vadis?

Quo Vadis is an annual congregation of students, professionals, and young adults of Polish heritage, with delegates coming from all over Canada, the United States, and Europe.

            Held on the weekend of August 17th to the 19th, Quo Vadis Calgary 2012 will be the 4th installment of this conference series, and will take place in Canmore, Alberta, Canada. 

            Through lectures, symposia, workshops, events, and interactive challenges, delegates will be able to develop their leadership qualities and create and strengthen their networks throughout the conference weekend. Quo Vadis offers the opportunity for young adults to gain an appreciation for their Polish heritage while learning how to contribute to their respective societies and strengthen the communities they live in.

 

Co to jest Quo Vadis?

Quo Vadis to coroczne, organizowane w Kanadzie już od ponad czterech lat, zgrupowanie młodych studentów i profesjonalistów, zrzeszające osoby polskiego pochodzenia z całej Ameryki Północnej i Europy, które chcą aktywnie uczestniczyć w budowaniu intelektualnego zaplecza szeroko pojętej Polonii.

            Tegoroczna konferencja, jako czwarta z serii Quo Vadis, będzie miała miejsce od 17 do 19 sierpnia 2012 roku w Canmore, w Albercie.

            Do celów konferencji należy między innymi wspieranie rozwoju kompetencji przywódczych uczestników, oraz inspiracji do dalszych działań społecznych poprzez wykłady, sympozja, warsztaty oraz działania interaktywne. Równie istotnym elementem tych spotkań jest wzmacnianie więzi uczestników z Polską, jak również kreowanie postaw obywatelskich, aby skuteczniej i bardziej świadomie działać w środowiskach polonijnych i strukturach lokalnych w krajach zamieszkania.

            Quo Vadis daje możliwość młodym osobom docenienia polskich korzeni i wyciągnięcia wniosków z tego co najważniejsze dla każdego szanującego się Polaka na emigracji, tzn. polskości.

 

Why Quo Vadis?

Quo Vadis was founded on a basis of giving students and young professionals of Polish descent an opportunity to gain valuable leadership skills and networking, while appreciating and emphasizing the spirit and values of coming from a Polish background.

            The mandate for the City of Calgary, Canada’s Cultural Capital for 2012, is to build an integrated, socially cohesive society by building bridges between communities to promote intercultural understanding. Quo Vadis aims to help accomplish these goals by fostering citizenship, civic memory, civic pride, and respect for core democratic values grounded in our history.

            This year’s theme has been chosen to be integration; integration of Polish youth into existing Polish organizations, integration among other cultural groups in the larger Canadian community, and integration of Polish youth globally.

 

Dlaczego Quo Vadis?

Głównym celem Quo Vadis jest rozwinięcie kompetencji liderskich studentów, oraz młodych profesjonalistów, w celu przygotowania ich do świadomego działania w polskim środowisku emigracyjnym, gdzie będą mogli docenić ducha i wartości pochodzące z polskiej tradycji.

            Miasto Calgary, jako tegoroczna kulturalna stolica Kanady, ma przede wszystkim za zadanie udostępnienie podstawowych narzędzi społecznego działania w celu osiągnięcia sukcesu, tzn. zbudowanie zintegrowanego i społecznie spójnego społeczeństwa kanadyjskiego, korzystającego z dostępnych zasobów, czyli doświadczonych doradców i pracy organizacji społecznych, zdobywając możliwość dalszego kultywowania polskiej kultury i tradycji.  

            Quo Vadis ma również pomóc młodym obywatelom polonii kanadyjskiej w osiągnięciu wyżej wymienionych celów poprzez rozwój osobisty, pamięć historyczną, dumę i poszanowanie podstawowych wartości demokratycznych, zakorzenionych w historii kraju ich pochodzenia.

            Tematem przewodnim Quo Vadis jest integracja młodzieży polskiej w istniejących już organizacjach, integracja z innymi grupami kulturowymi oraz w społeczności kanadyjskiej. Taka integracja prowadzić powinna do ogólnego zrozumienia potrzeb społecznych tak studentów, jak i młodych profesjonalistów w skali kanadyjskiej i światowej.

 

~

 

About Alberta

Located in western Canada, Alberta is known for its cultural diversity, strong economy, versatile landscape, and stunning environment. Edmonton and Calgary, two of Canada’s prominent metropolitan cities, are located in Alberta.

            Though it is the 4th most populated province in Canada, it is home to the 2nd largest Polish community outside of Ontario. Polish-Canadians have invested themselves strongly in Albertan society for over a century, contributing at the highest levels in culture, business, development, and politics. Alberta’s large Polish population has allowed for numerous clubs and organizations to flourish, all dedicated to emphasizing Polish heritage and history.

            The conference will take place in the scenic Rocky Mountain town of Canmore, Alberta, approximately 100km from Calgary’s city center.

 

Parę słów o Albercie

Położona w Zachodniej Kanadzie, słynie z różnorodności kulturowej, silnej gospodarki, zróżnicowanego krajobrazu i przepięknego środowiska naturalnego. Edmonton i Calgary to dwa najbardziej wyróżniające się kanadyjskie metropolie w regionie Alberty.

            Choć Alberta jest czwartą pod względem gęstości zaludnienia prowincją w Kanadzie, to stała się ona domem dla drugiej, największej polskiej społeczności, zaraz po Ontario. Już od ponad wieku Kanadyjczycy polskiego pochodzenia inwestują tu solidnie w infrastrukturę społeczną, przyczyniając się tym sposobem do wzrostu poziomu kultury, biznesu, polityki i całokształtu rozwoju Prowincji.

            Ogromna polska populacja Alberty stanowi podstawę rozwoju działalności licznych grup i organizacji, które dbają o polską historię i jej dziedzictwo narodowe. 

            Konferencja odbędzie się w malowniczej, górskiej miejscowości Canmore, około 100 km na zachód od centrum Calgary.

 

~

 

Who is behind Quo Vadis?

            Each year, Quo Vadis is organized and hosted by a collection of talented students and young professionals, with backgrounds spanning from areas such as arts, sciences, business, and several other fields.

            Many of the past and present Quo Vadis organizers have experienced the conference as a delegate, and have then taken the initiative to help organize proceeding conferences.

 

Kto stoi za Quo Vadis?

Konferencja Quo Vadis powstała z inicjatywy polskiej społeczności młodego pokolenia. Grupa ta składa się z ambitnych, mądrych i zmotywowanych Polaków, zdolnych do uczestnictwa w różnych inicjatywach i wyzwaniach. Są to głównie młodzi profesjonaliści z doświadczeniem sięgającym takich dziedzin jak sztuka, nauka, biznes i wiele innych.

            Wielu z nich miało już okazję do wzięcia udziału w tym wspaniałym przedsięwzięciu, uczestnicząc jako delegaci w poprzednich edycjach Quo Vadis. Dzięki temu podjęli oni wyzwanie w celu zorganizowania kolejnej, czwartej już, konferencji pod nazwą: Calgary 2012 Quo Vadis International Youth Leadership Conference.

 

Quo Vadis Calgary Brouchure